Menu

In deze periode heb je waarschijnlijk veel vragen over de hulp die door de regering wordt verleend om de Horeca te ondersteunen. Unilever Food Solutions geeft je hieronder een overzicht van wat er op de verschillende officiële websites staat. Hier dus een samenvatting van de economische maatregelen van de federale regering en het Vlaams Gewest in het kader van het coronavirus, onder voorbehoud van eventuele updates na 04/11/2020.

Unilever Foodsolutions kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit artikel.
 

Na het recente regeringsbesluit om bars en restaurants te sluiten, heb je waarschijnlijk veel vragen bij welke hulp de regeringen heeft ingesteld om je te steunen. Aarzel niet om het telefoonnummer te bellen dat is ingesteld om je te ondersteunen en jouw vragen te beantwoorden. Voor een persoonlijk en specifiek advies adviseren wij toch om contact op te nemen met je accountant en verzekeringen. 

Economische maatregelen van de Federale Regering

1. Het overbruggingsrecht wordt verdubbeld

Het crisis overbruggingsrecht is een financiële steun voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken als gevolg van een ministerieel besluit. Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten wordt het overbruggingsrecht nu verdubbeld.

  • € 2583,38 voor een alleenstaande zelfstandige;
  • € 3228,20 voor een zelfstandige met een gezin.

Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd.

2. Verlenging van het recht van overname van de brug

Het overbruggingsrecht van de overnamebegeleiding helpt zelfstandigen om hun activiteiten te hervatten nadat ze gedwongen zijn om ze te onderbreken op grond van een ministerieel besluit, door hun een gegarandeerd minimuminkomen toe te kennen. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december.

Om voor deze steun in aanmerking te komen, veranderen de voorwaarden niet. "De sluiting moet het resultaat zijn van een verbod of beperkingen die bij ministerieel besluit zijn ingevoerd in het kader van de Covid-19-crisis." De sluiting moet ten minste een maand hebben geduurd. De activiteit moet ook bij de hervatting ervan onder druk zijn gebleven (bv. beperkte openingsuren, beperkte klantenkring, enz.). De zelfstandige moet ook kunnen aantonen dat zijn activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de maand van de hervatting van zijn activiteit een daling van minstens 10% van de omzet of van de bestellingen heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Het maakt het mogelijk een financieel voordeel van €1.291,69  toe te kennen aan een enkele persoon, dat stijgt tot €1.614,10 euro in het geval van gezinsverantwoordelijkheden.  

Bron: Horeca Brussel 

3. Eindejaarsbonus betaald door de staat

De regering zal zorgen dat het personeel toch een eindejaarspremie uitbetaald zal worden. De eindejaarbonus zal in de horeca worden uitgekeerd aan werknemers die tijdens de Covid-19 crisis perioden van economische of tijdelijke werkloosheid hebben meegemaakt. Deze steun zal dus alleen beschikbaar zijn om de premies te helpen betalen van degenen die normaal zouden hebben gewerkt.

4. De sociale bijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden

Vrijstellingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ) voor het derde kwartaal. In de horeca zijn bedrijven die personeel of zelfstandigen in dienst hebben die hun activiteiten moeten staken, vrijgesteld van de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor het derde kwartaal. 


Bron: Vlaanderen.be

Economische maatregelen van de Vlaamse Regering

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemingen die een omzetverlies van ten minste 60% kunnen aantonen in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot 18 november 2020, hebben recht op een premie die gelijk is aan 10% van hun omzet in dezelfde periode in 2019. De bedragen worden gemaximeerd naar gelang van de gekozen referentieperiode.

Koffieshops en restaurants die sinds 19 oktober 2020 een maand lang hebben moeten sluiten, kunnen van deze bonus profiteren zonder dat ze een omzetverlies hoeven te rechtvaardigen. Zij moeten echter nog steeds het omzetverlies bewijzen als ten minste 50% van hun omzet in 2019 afkomstig is van de verkoop van afhaalmaaltijden of -dranken.

Cafés en restaurants

Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.

Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. De premie is combineerbaar met takeaway en bedraagt 10% van de omzet van vorig jaar exclusief btw, met een maximale subsidie van 7.500 euro tot en met 9 werknemers en maximaal 15.000 euro vanaf 10 werknemers.

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

  • € 7.500 voor ondernemingen met 9 werknemers of minde
  • € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Horecaondernemers hoeven dit jaar geen bijdrage te betalen aan het federaal voedselagentschap FAVV. Deze beslissing zorgt ervoor dat de horeca maar liefst 10,1 miljoen euro binnen de sector kan houden.


Bronnen: Horeca Vlaanderen / Vlaio 

Economische maatregelen van de Brusselse Regering

Traiteurs

Onder meer de traiteurs in het Brussels Gewest komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een premie van € 3.000 tot € 9.000 als een omzetdaling van minstens 60% tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 wordt aangetoond aan de hand van de periodieke btw-aangiftes. In aanmerking komen de volgende bedrijven: hebben ten minste één vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; bezetten minder dan 50 VTE; zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op 18 maart 2020 en voldoen aan de verplichtingen inzake btw-aangifte en -betaling op 20 oktober 2020.

De premie aanvraag moet tussen 4 november en 4 december 2020 worden ingediend. Vind de informatie op deze site

Bars/Restaurants

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toekenning van een specifieke premie van 3.000 euro goedgekeurd voor cafés, bars, cafés, tearooms, verfrissingsstanden en elke andere plaats waar alcoholische of niet-alcoholische dranken in de lokalen worden gedronken en die moet sluiten volgens het decreet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 oktober 2020.

Het is ook goed om te weten dat de Brusselse gemeenten andere aanvullende steun verlenen. Neem dus contact op met de administratie van uw gemeente.

Zo ondersteunt finance&invest.brussels bedrijven die te kampen hebben met een tekort aan kapitaal, zoals restaurants, cafés, hotels en hun leveranciers die getroffen zijn door de coronaviruscrisis. Meer informatie hierover vindt u hier.

De stad Brussel verleent ook 2 000 euro extra steun aan nachtclubs, bars en cafés die vanaf 8 oktober 2020 gedwongen zijn te sluiten. Zie hier.

Hotels

Er gelden voorwaarden om hotels in aanmerking te laten komen voor assistentie. Voor accommodaties met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 18 accommodatie-eenheden komt het in aanmerking voor een forfaitaire bonus van € 20.000. Voor accommodaties van meer dan 18 accommodatie-eenheden kan € 1.100 per hotelkamer of andere accommodatie-eenheid tot een maximum van € 200.000 per (apart-)hotel worden toegekend en tot een maximum van € 800.000 per bedrijf.

De premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november 2020 worden ingediend. Raadpleeg alle voorwaarden hier.


Bronnen: Liantis / Werk & Economie / 1819 / Horeca Brussel

Home
Producten
Favorieten
Cart
Menu