Checklist en aanvraagformulieren voor hulp | Unilever Food Solutions
Menu

Ik werk in…

Ga verder

De inhoud van de site wordt gewijzigd op basis van je type bedrijf 

Hieronder vind je een checklist van de vergoedingen waarop je recht kan hebben in Vlaanderen (afhankelijk van de omstandigheden van je situatie, lees er meer over in dit artikel).

Unilever Foodsolutions kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit artikel.
 

 • Je hebt recht op een premie van € 4.000 en € 160 per dag (vanaf 5 april) als je bedrijf zijn deuren tijdelijk moest sluiten omtrent de overheidsmaatregelen die werden getroffen door de Coronavirus-crisis.

  Je premieaanvraag kan je online doen op www.aanvraagcoronapremie.be

 • Je heb recht op een compensatiepremie van € 3.000 als je bedrijf omzet tussen 15 maart en 30 april minstens met 60 % is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

  Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie. Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

 • Je hebt recht op een maandelijks vervangingsinkomen (“overbruggingsrecht”) van € 1.291,69 voor de maanden van maart en april 2020 voor elke verplichte onderbreking als gevolg van het Coronavirus (dus 2 keer € 1.291,69 of € 1.614,10 indien je gezinslast hebt).

  Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je sociale verzekeringsfonds.

  Klik hier voor: Inlichtingenformulier overbruggingsrecht
  Klik hier voor: Inlichtingenformulier gedeeltelijk overbruggingsrecht
 • Je kunt een betalingsplan, een vrijstelling van achterstalligheidsrente of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling aanvragen bij de FOD Financiën voor schulden met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de Btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting.

  Dit verzoek moet op uiterst 30 juni 2020 ingediend worden via dit formulier.